FruGrøn.dk

|

Husarbejde, sundhed og miljø med oplevelser

Rengøring

Videnskab.dk (19.11.2020) “Forskere plantede mos, græs og planter i bybørnehaver og styrkede børnenes immunforsvar”

Sundhedsstyrelsen (29.10.2020) “Brug af mundbind i det offentlige rum”

Hygiejnehypotesen (2012) “The Hygiene Hypothesis and its implications for
home hygiene, lifestyle and public health”

BAR service (udateret) “Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring”, hentet 27.10.2020

Børne- og Undervisningsministeriet: Materialeplatformen.emu.dk Undervisningsmaterialer om rengøring. 

Børne- og Undervisningsministeriet: Materialeplatformen.emu.dk

Sundhedsstyrelsen “(2020) Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud”

Sundhedsstyrelsen (9.juli 2020) “COVID-19 Forebyggelse og smittespredning”

Sundhedsstyrelsen (10.maj 2020) “COVID-19 Forebyggelse og smittespredning

Universitet Leeds og Proctor Gamble (14.01.2020) “Tøj holder længere og kaster færre mikrofiber i hurtige køligere vaskecykler”

Vidneskab.dk ( 11.02.2020) “Tøjvask ved 25 grader er bedst for både tøj og miljø” 

NrK (16.02.2018) “Bruk av rengjøringsmidler kan skade lungerne”, primær kilde forskningsrapport fra Bergen Universitet, Norge

Dagens.dk (17.02.2018) “Ny forskning: mænd bør stå for rengøringen i hjemmet – kvinder har ikke godt af det”

Miljøministeriet (?) “Luk luften ind”, uønskede stoffer fra forbrugerprodukter i indeklimaet

Videnskab.dk (2018) “Husholdningsprodukter forurener luften lige så meget som biler”

Rasmussen, Anne Grete, alias FruGrøn ( 2014) BOLIUS-artikler om rengøring

Dansk Veterinær Tidskrift (9.2013) “Hygiejnehypotesen”

American Cleaning Institut (2013) Sustainability Report 2013, for a better living, hentet online 14.02.2014

BAR service- og tjenesteydelser (2001) “Vejledning om rengøring” med ordforklaringer

Miljøstyrelsen (1999)  “Vaskemidler og Kemikalier på offentlige og private vaskerier
Miljø- og sundhedsvurdering”

Rasmussen, Anne Grete (2003)  “Rengøringsteknologi” Uddyber teorien bag grøn rengøring

Rasmussen, Anne Grete (2011) Notat 1 “Rengøringsteknologi”

Rasmussen, Anne Grete (2011) Notat 2 Miljø-og sundhedsvurdering af kemikalier

Rasmussen, Anne Grete (2011) Notat 3 Arbejdspapir om rengøringskemi

Rasmussen, Anne Grete (2011) Virtuel opgave Spørgsmål om klima og hygiejne

Rasmussen, Anne Grete (2011) Virtuel opgave Virtuel oplæg om rengøringsmidler

 

Varefakta “Hvad betyder ordene?” Opslagsværk på svære ord om vaske- rengøringsmidler, hentet online 27.06.12

Historiske bøgerom husarbejde:

Fru Constantin (1904) “Fru Constantins Husholdnings og kogebog”, Tredie oplag, Gyldendalske boghenden

Fru Constantin (1906) “Fru Constantins Husholdnings og kogebog”, Fjerde oplag, Gyldendalske boghenden

Fru Constantin (1927) “Fru Constantins Husholdnings og kogebog”, Tiende oplag, Gyldendalske boghenden

Meyer, Carla (red) (1938) “Nutidsmad og husførelse” – Husmoderens haandbog i det daglige liv ernæring – husførelse – økonomi

Braae, Karen (red.) ( 1953) “Dansk husmoderleksikon . Bind 1 og 2”

Begstrup, Bodil M: ( 1957) “Den ny håndbog for nutidshjem” 3 bind

Stoumann, Astrid (1958) “Husligt arbejde” Jul. Gjellerups Forlag

Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab (1961) ” Husholdning land og by”

Teknologisk Institut (1963) Vaskeri Vask

 

Comments are closed.