FruGrøn.dk

|

Husarbejde, sundhed og miljø med oplevelser

Sundhed, energi og klima

DTU (2019) “Før og eftermålinger af effekter af blødt vand i Brøndby”

SIFO (2017) A Literature review for Life Cycle Assessment with focus on wool, hentet 17.02.2018

CONCITO (2017) “Større trivsel med mindre CO2 belastning”, hentet 2/2018

CONCITO (2016) Materiale bæredygtig byggeri/cirkulær økonomi, hentet 2/2018

SFI (2016) Stadig mande- og kvindejob på trods af mere uddannelse

FN (2015) “FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling”, hentet 2/2018

Energistyrelsen (2015) Sammenhængen mellem boligers energistandard og komfort

Energistyrelsen (2014) Danmarks energi- og klimafremskrivning 2014

Energistyrelsen (2014) Energistatistik 2015

Miljøstyrelsen og Copenhagen Resource Institute. (2013) “Veje til en bæredygtig fremtid – ud af boxen og ind i det fælles rum” Idekatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Nordisk Ministerråd med flere (2012) database om “Køn og klimaforandringer i et nordisk perspektiv” eller www.equalclimate.org

Teknologisk Institut m. flere  (2012) “Standardværdikatalog for energibesparelser” . Et opslagsværk, der angiver værdier for sparet energi ved installation af ny teknik.

Dansk Energi (2012) “Den lille blå om varmepumper” Et godt opslagsværk før investering i en varmepumpe. Søg på Google

Center for energibesparelser (2011) “Storkøkkenvejledning” Hentet på www.energiguiden.dk

DTU, Red. Anne Hansen CASA (2011) “Energi på lager” Undervisningsmateriale om fremtidens energiforsyning

Det Økologiske Råd, Red. Leif Bach Jørgensen (2011) “Biomasse og bioenergi” findes online på www.ecocouncil.dk

CONCITO (2010) “Forbrugernes klimapåvirkning” Rapport fra udvalg nedsat af Klimakommissionen

God brugerdreven hjemmeside www.klimadebat.dk

Klima- og energiministeriet (2009) har oprettet en ny hjemmeside energisparebolig.dk , hvor biligejere kan gå ind og hente CO2 tips til boligen

Klima- og energiministeriet (2009) Har du spørgsmål om klima og energi så får du svar her

Danmarks Miljøundersøgelser (2008) Klimaændringerne: Menneskehedens hidtil største udfordring, Hovedland (online)

Klimaministeriet (2008) Program til at måle det personlige CO2 forbrug i Kampagnen 1 ton mindre: www.1tonsmindre.dk

Miljøstyrelsen og DMU (2005) “Natur og miljø 2005- Påvirkninger og tilstand” Faglig rapport nr. 550.

Statens byggeforskningsinstitut (2005) “Husholdningernes elforbrug, hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor “ Sbi Rapport nr.12/2005

Statens byggeforskningsinstitut (2003)” Boligers energiforbrug – sociale og tekniske forklaringer på forskelle” se link:

Rapporter fra Elforsk:

Husholdningens elforbrug – sammenligning og reference (334-026)

Download: Pjece | Rapport | Bilag 1,: Elforbrugets sammensætning | Bilag 2, Husholdningers energi- og vandforbrug | Vis projektside

Elforbrug i skoler – nøgletal og synliggørelse(335-024)

Download: Hovedrapport | Samlet rapport, sept. 2005 | Pjece | Vis projektside

Hvilken indflydelse har vaskeadfærden på den mængde energi en familie bruger på tøjvask(337-009)

Download: Hovedrapport | Pjece | Vis projektside

Adfærdsmæssige og tekniske sparepotentialer på standby-forbrug i boliger(335-044)

Download: Hovedrapport | Pjece | Vis projektside

Energibesparelser med diodelys(336-054)

Download: Hovedrapport, resume | Hovedrapport | Pjece | Vis projektside

Lav temperatur / koldvask vaskemiddel(337-021)

Download: Rapport | Pjece | Vis projektside

Interaktiv side om Klima, sundhed og video: Dong Energy og Berlinske har netop afsluttet et energispareprojekt hvor unge skulle udarbejde korte videoklip, læs mere både om drivhuseffekt og se de videoer der har vundet. Læs: http://www.berlingske.dk/article/20080429/klima/80429059/

Børnehaver slipper fantasien løs og finder energibesparelser Kun fantasien sætter grænsen for, hvordan personalet i børneinstitutioner i Aabenraa og de øvrige sønderjyske kommuner kan sætte ind for at spare på energien. Skrevet af: Erik Petersen // erik@uat.dk

Alexandra Institute (2010) Energiforbrug i hjemmet – det menneskelige perspektiv

Energimuseet (2010) Energi og hverdagsliv

Jens Bonke (2012) Har vi tid til velfærd?, Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Bolig og velfærd- 27 forskellige forskningsprojekter om danskerne og deres bolig (2010),  Center for bolig og velfærd, Realdania, hentet online 6.6.12

World Widelife Fund (WWF) (2012) “Living planet Report 2012 – biodiversity, biocapacity and better choices”, findes på worldwildlife.org

Fagligt Fælles Forum 3F (u.år)  “Grøn adfærd – en ide til glæde for mennesker og miljø”

DMU (2009) “Miljøet påvirker danskernes sundhed”, Artikel af Steen Voigt

DMU (2009) “Natur og miljø 2009” Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer

DMU (2009) “Natur og miljø 2009” Del B: Fakta

Klimadebat.dk Et online forum for klimadiskussioner

Energistyrelsen og Klimaministeriet (2009) Interaktiv site – et opslagsværk “Klima og energiguiden”

Danmarks Miljøundersøgelser (2008) “Klimaændringerne: Menneskehedens hidtil største udfordring”, Hovedland (online)

Europa-Kommissionen (2006) “Klimaændringer-hvad handler det egentlig om”? (online)

Miljøstyrelsen og DMU (2005) “Natur og miljø 2005- Påvirkninger og tilstand” Faglig rapport nr. 550. (online)

Miljøstyrelsen (2003) “Miljø og Sundhed hænger sammen, Baggrund og status” Arbejdsrapport nr. 3 (online)

Regeringen (2003) “Miljø og sundhed hænger sammen” Strategi og handlingsplan for at beskytte befolkningens sundhed mod miljøfaktorer. Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken. (online)

En god database med både populær og videnskabelig litteratur om klima, vand, fødevarer m.v.

ESPERE. “Environmental Science Published for Evrybody Round the Earth” og CLIMATE ENCYCLOPAEDIA

Københavns Universitet: Hjemmeside for Klimaforskning

Københavns Universitet: Temahæfter om Bæredygtighed, vand og fødevarer (online)

EPA – en rigtig god database med alt om klima. Sundhed og klima eller en rigtig god opslagsbog også for børn;0)

Christine Feldthaus (2008) “Feldthaus skruer ned – En dagbog om at spare på miljøet” www.thaningogappel.dk

Ulla Kristine Brandt “Klimaforandringer i et Folkesundhedsperspektiv”, Artikel i formidlingsbladet “Miljø og Sundhed” nr. 23, dec.2006, udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter (online på www.smf.dk)

Herlev kommune har udarbejdet denne hjemmeside “Lev smart”, som indeholder et program hvor man kan beregen sit “grønne regnskab”

Comments are closed.