FruGrøn.dk

|

Husarbejde, sundhed og miljø med oplevelser

Sundhed, energi og klima

SFI (2016) Stadig mande- og kvindejob på trods af mere uddannelse

Alexandra Institute (2010) Energiforbrug i hjemmet – det menneskelige perspektiv

Energimuseet (2010) Energi og hverdagsliv

Energistyrelsen (2015) Sammenhængen mellem boligers energistandard og komfort

Energistyrelsen (2014) Danmarks energi- og klimafremskrivning 2014

Energistyrelsen (2014) Energistatistik 2015

Jens Bonke (2012) Har vi tid til velfærd?, Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Bolig og velfærd- 27 forskellige forskningsprojekter om danskerne og deres bolig (2010),  Center for bolig og velfærd, Realdania, hentet online 6.6.12

World Widelife Fund (WWF) (2012) “Living planet Report 2012 – biodiversity, biocapacity and better choices”, findes på worldwildlife.org

Fagligt Fælles Forum 3F (u.år)  “Grøn adfærd – en ide til glæde for mennesker og miljø”

DMU (2009) “Miljøet påvirker danskernes sundhed”, Artikel af Steen Voigt

DMU (2009) “Natur og miljø 2009” Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer

DMU (2009) “Natur og miljø 2009” Del B: Fakta

Klimadebat.dk Et online forum for klimadiskussioner

Energistyrelsen og Klimaministeriet (2009) Interaktiv site – et opslagsværk “Klima og energiguiden”

Danmarks Miljøundersøgelser (2008) “Klimaændringerne: Menneskehedens hidtil største udfordring”, Hovedland (online)

Europa-Kommissionen (2006) “Klimaændringer-hvad handler det egentlig om”? (online)

Miljøstyrelsen og DMU (2005) “Natur og miljø 2005- Påvirkninger og tilstand” Faglig rapport nr. 550. (online)

Miljøstyrelsen (2003) “Miljø og Sundhed hænger sammen, Baggrund og status” Arbejdsrapport nr. 3 (online)

Regeringen (2003) “Miljø og sundhed hænger sammen” Strategi og handlingsplan for at beskytte befolkningens sundhed mod miljøfaktorer. Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken. (online)

En god database med både populær og videnskabelig litteratur om klima, vand, fødevarer m.v.

ESPERE. “Environmental Science Published for Evrybody Round the Earth” og CLIMATE ENCYCLOPAEDIA

Københavns Universitet: Hjemmeside for Klimaforskning

Københavns Universitet: Temahæfter om Bæredygtighed, vand og fødevarer (online)

EPA – en rigtig god database med alt om klima. Sundhed og klima eller en rigtig god opslagsbog også for børn;0)

Christine Feldthaus (2008) “Feldthaus skruer ned – En dagbog om at spare på miljøet” www.thaningogappel.dk

Ulla Kristine Brandt “Klimaforandringer i et Folkesundhedsperspektiv”, Artikel i formidlingsbladet “Miljø og Sundhed” nr. 23, dec.2006, udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter (online på www.smf.dk)

Herlev kommune har udarbejdet denne hjemmeside “Lev smart”, som indeholder et program hvor man kan beregen sit “grønne regnskab”

Comments are closed.