FruGrøn.dk

|

Husarbejde, sundhed og miljø med oplevelser

Energi og CO2

SIFO (2017) A Literature review for Life Cycle Assessment with focus on wool, hentet 17.02.2018

CONCITO (2017) “Større trivsel med mindre CO2 belastning”, hentet 2/2018

CONCITO (2016) Materiale bæredygtig byggeri/cirkulær økonomi, hentet 2/2018

FN (2015) “FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling”, hentet 2/2018

Miljøstyrelsen og Copenhagen Resource Institute. (2013) “Veje til en bæredygtig fremtid – ud af boxen og ind i det fælles rum” Idekatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Nordisk Ministerråd med flere (2012) database om “Køn og klimaforandringer i et nordisk perspektiv” eller www.equalclimate.org

Teknologisk Institut m. flere  (2012) “Standardværdikatalog for energibesparelser” . Et opslagsværk, der angiver værdier for sparet energi ved installation af ny teknik.

Dansk Energi (2012) “Den lille blå om varmepumper” Et godt opslagsværk før investering i en varmepumpe. Hentet online 19.01.2012

Center for energibesparelser (2011) “Storkøkkenvejledning” Hentet på www.energiguiden.dk

DTU, Red. Anne Hansen CASA (2011) “Energi på lager” Undervisningsmateriale om fremtidens energiforsyning

Det Økologiske Råd, Red. Leif Bach Jørgensen (2011) “Biomasse og bioenergi” findes online på www.ecocouncil.dk

CONCITO (2010) “Forbrugernes klimapåvirkning” Rapport fra udvalg nedsat af Klimakommissionen

God brugerdreven hjemmeside www.klimadebat.dk

Dong (2009) ny hjemmeside Tjek dit elforbrug – en interaktiv side med ideer til el- besparelser

Klima- og energiministeriet (2009) har oprettet en ny hjemmeside energisparebolig.dk , hvor biligejere kan gå ind og hente CO2 tips til boligen

Klima- og energiministeriet (2009) Har du spørgsmål om klima og energi så får du svar her

Danmarks Miljøundersøgelser (2008) “Klimaændringerne: Menneskehedens hidtil største udfordring”, Hovedland (online)

DR’s klimaguide: Jesper Teilgaard fortæller om klima og drivhuseffet på små undervisningsvideoer

Undervisningsmateriale om klima: www.klimaundervisning.dk/

Klimaministeriet (2008) Program til at måle det personlige CO2 forbrug i Kampagnen 1 ton mindre: www.1tonsmindre.dk

Miljøstyrelsen og DMU (2005) “Natur og miljø 2005- Påvirkninger og tilstand” Faglig rapport nr. 550. (online)

Energitjenesten : www.energitjenesten.dk

Inspiration til elbesparelser: www.seas-nve.dk

Program til registrering af dit forbrug: Registrer dine forbrug

Statens byggeforskningsinstitut (2005) “Husholdningernes elforbrug, hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor “ Sbi Rapport nr.12/2005

Statens byggeforskningsinstitut (2003)” Boligers energiforbrug – sociale og tekniske forklaringer på forskelle” se link:

Rapporter fra Elforsk:

Husholdningens elforbrug – sammenligning og reference (334-026)

Download: Pjece | Rapport | Bilag 1,: Elforbrugets sammensætning | Bilag 2, Husholdningers energi- og vandforbrug | Vis projektside

Elforbrug i skoler – nøgletal og synliggørelse(335-024)

Download: Hovedrapport | Samlet rapport, sept. 2005 | Pjece | Vis projektside

Hvilken indflydelse har vaskeadfærden på den mængde energi en familie bruger på tøjvask(337-009)

Download: Hovedrapport | Pjece | Vis projektside

Adfærdsmæssige og tekniske sparepotentialer på standby-forbrug i boliger(335-044)

Download: Hovedrapport | Pjece | Vis projektside

Energibesparelser med diodelys(336-054)

Download: Hovedrapport, resume | Hovedrapport | Pjece | Vis projektside

Lav temperatur / koldvask vaskemiddel(337-021)

Download: Rapport | Pjece | Vis projektside

Interaktiv side om Klima, sundhed og video: Dong Energy og Berlinske har netop afsluttet et energispareprojekt hvor unge skulle udarbejde korte videoklip, læs mere både om drivhuseffekt og se de videoer der har vundet. Læs: http://www.berlingske.dk/article/20080429/klima/80429059/

Børnehaver slipper fantasien løs og finder energibesparelser Kun fantasien sætter grænsen for, hvordan personalet i børneinstitutioner i Aabenraa og de øvrige sønderjyske kommuner kan sætte ind for at spare på energien. Skrevet af: Erik Petersen // erik@uat.dk

Comments are closed.